100 lat odzyskania niepodległości. Konkurs rozstrzygnięty.

fot. Mariusz Masiarek

W Radiu Katowice wręczono nagrody laureatom konkursu na plakat promujący 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Plonem konkursu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Polskie Radio Katowice jest kilkadziesiąt prac studentów, którzy pojęciom takim jak patriotyzm, Ojczyzna, Polska nadali artystyczny i plastyczny wymiar.

— Wśród wielu inicjatyw programowych Radia Katowice, nawiązujących do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości konkurs na plakat ma szczególne znaczenie — powiedział Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice. — Jest bowiem wypowiedzią artystyczną młodych twórców na temat jakże przełomowego w naszych dziejach wydarzenia historycznego. Jest indywidualną emocją każdego z autorów, definiujących poczucie tożsamości narodowej.

— Konkurs ma swój niezaprzeczalny wymiar edukacyjny — podkreślił dr Andrzej Sznajder, dyrektor IPN w Katowicach.

Na dojrzały, profesjonalny poziom prac zwrócił uwagę prof. Roman Kalarus z katowickiej ASP.

Jury przyznało trzy nagrody i cztery wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła studentka ASP w Katowicach Magdalena Niemiec.

— Cieszy tak liczny udział w konkursie młodzieży akademickiej — powiedziała patronująca temu przedsięwzięciu poseł Ewa Malik. — Jest to dowód na to, że historia i Ojczyzna to pojęcia dla studentów bliskie i ważne. Konkurs promuje ideę patriotyzmu, głównie wśród osób młodych, do których był skierowany.


Na konkurs wpłynęły 43 prace. Wśród wyróżnionych znalazły się interpretacje uczniów prof. Michała Klisia.


Po wstępnej selekcji do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowano 23 z nich. Jak mówi dyrektor katowickiego oddziału IPN, Andrzej Sznajder, interpretacje młodych artystów są zaskakujące.


Organizatorami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Polskie Radio Katowice. Mecenasem konkursu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dwadzieścia trzy wyselekcjonowane prace konkursowe można oglądać na wystawie w Galerii „Na Żywo” Radia Katowice przez cały lipiec.

 Autor: Marta Dobrowolska /mm/rs/

 

I nagroda Magdalena Niemiec "Jeszcze Polska nie zginęła":

i_nagroda_magdalena_niemiec_jeszcze_polska_nie_zgin281322a_1024


Radiowe Wydarzenia