Czarny piątek – czujemy się oszukani. Protest zawodów medycznych.

W całym kraju odbyły się protesty pod hasłem „Czarny piątek – czujemy się oszukani”. Wzięli w nich udział między innymi fizjoterapeuci, technicy elektroradiologii, psycholodzy, logopedzi i inni pracownicy szpitala.

Do akcji zorganizowanej przez Porozumienie Zawodów Medycznych przyłączyło się też Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

Poprzez materiały informacyjne protestujący zwrócili uwagę na zbyt wolny przyrost środków na opiekę zdrowotną, kolejki w służbie zdrowia, czy brak dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Problemem są też rażąco niskie wynagrodzenia i konieczność poprawy warunków pracy.

Protestujący zaznaczyli, że akcja nie wpłynęła na jakość opieki nad pacjentami.

Autor: Paulina Kurek /pg/