Więcej pieniędzy na szczyt klimatyczny. Rząd dołożył 92 mln.

fot. Ryszard Stotko

Więcej pieniędzy na organizację szczytu klimatycznego w Katowicach.

Rząd podjął decyzję w sprawie dodatkowych 92 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzrost wydatków wynika m.in. ze zwiększonej liczby delegatów, kosztów zapewnienia transportu uczestnikom rozlokowanym w województwach śląskim i małopolskim oraz kosztów dodatkowego zatrudnienia w związku z organizacją szczytu. Większość środków zostanie przeznaczona na obsługę logistyczno-techniczną konferencji. Pozostałe na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Całkowity koszt organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach wyniesie ponad 220 milinów złotych. Wydarzenie odbędzie się w grudniu bieżącego roku.

Autor: Agnieszka Loch /rs/