Apel związkowców do premiera

Górnicze związki zawodowe domagają się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

List w tej sprawie podpisany przez 13 central górniczych związków zawodowych trafił dzisiaj na ręce wojewody śląskiego. Ich zdaniem, z uwagi na bardzo trudną sytuację górnictwa węgla kamiennego w Polsce, bez zdecydowanych działań rządu na Śląsku dojdzie do likwidacji kilkuset tysięcy miejsc pracy. Według związkowców, jak czytamy w dokumencie, zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobyciem węgla, jak i z jego sprzedażą.

Jutro w Kompanii Węglowej odbędzie się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z zarządem spółki. Jednym z jego tematów ma być możliwość przerwy w wydobyciu węglą w terminie od 28 kwietnia do 4 maja.

Autor: Marcin Rudzki


Wiadomości regionalne