Kolej na Ciebie – uratuj życie. Akcja krwiodawcza.

„Kolej na Ciebie – uratuj życie” Pod takim hasłem spółki grupy PKP włączają się w akcję oddawania krwi.

Koleje chcą promować honorowe krwiodawstwo oraz zwiększać świadomość w zakresie ochrony zdrowia. Przy wejściu na dworzec kolejowy Katowice Główne stacjonował będzie dziś mobilny punkt pobierania krwi.

Donacji dokonać mogą osoby między 18 a 65 rokiem życia. Na oddanie krwi należy przyjść wypoczętym, zdrowym, po lekkim posiłku. Krwiobus stał będzie na placu Szewczyka od godziny 10:00 do 17:00

Autor: Kamil Jasek /pg/