Minister J. Kwieciński: Program dla Śląska to przełom.

Jerzy Kwieciński powiedział, że do rządowego Programu dla Śląska dodane zostaną kolejne przedsięwzięcia. Minister inwestycji i rozwoju po konferencji w Katowicach przypomniał także o kwotach, które rząd przeznaczy na realizację programu.

Minister Kwieciński dodał, że do realizacji są 73 główne przedsięwzięcia, a 671 drobnych projektów zostało już wykonanych, albo znajdują się na ukończeniu. Mniejsze projekty realizowane są w zakresie innowacyjnej gospodarki. Realizują je firmy, które uzyskują wsparcie m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Z ministrem Jerzym Kwiecińskim rozmawiał Józef Wycisk.