Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

Tysiące gimnazjalistów rozpoczną dziś egzamin kończący ten etap nauki.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Składa się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Dziś kończący gimnazjum napiszą część pierwszą egzaminu. Potrwa on 140 minut.

Autor: Łukasz Kałuża


Wiadomości regionalne