Dofinansowanie dla ATH. Przekazanie symbolicznego czeku. ♬

Data: 08-10-2018

thumbnail
fot. Jarosław Krajewski

Symboliczny czek na niespełna 18 milionów złotych wręczył rektorowi bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Piotr Ziółkowski.

— To część z trzech miliardów złotych wywalczonych na uczelniane inwestycje przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego — powiedział Polskiemu Radiu Katowice Ziółkowski. 

Pieniądze zostały podzielone pomiędzy uczelnie wg zasady zrównoważonego rozwoju.Pieniądze mają trafić do uczelni w ciągu najbliższych dwóch lat, obligacje zostaną wyemitowane w przyszłym roku a następnie wykupione przez resort finansów. Ziółkowski przypomniał, że w przyszłorocznym budżecie środki na szkolnictwo wyższe zostaną zwiększone o miliard 300 milionów złotych, a od 1 stycznia pracownicy uczelni dostaną podwyżki.

 Autor: Jarosław Krajewski /rs/

 

Wiadomości gospodarcze