Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Specjaliści szacują, że co czwarty Europejczyk doświadcza przynajmniej jednego rodzaju choroby psychicznej. Najczęściej mamy do czynienia z depresją i schizofrenią.

— Na zdrowie psychiczne składa się kilka czynników — podkreśla psycholog z regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis, Mirosława Bochner.


 

Chorzy często spotykają się ze społeczną izolacją i obniżoną jakością życia. Największą barierą w skutecznym leczeniu jest zbyt późne rozpoznanie problemu i niewystarczające przekonanie o korzyściach płynących z podjęcia terapii.

Autor: Anna Sojka /pg/