Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego. Konsultacje.   

fot. Agnieszka Loch

Nad rozwojem gospodarczym, kulturalnym i społecznym regionu dyskutowali dziś przedstawiciele mieszkańców z wicemarszałkiem województwa śląskiego.

Strategia Rozwoju Województwa „Śląskie 2020+" to ważny dokument, który, ustalany wspólnie z mieszkańcami, kierunkuje przeznaczenie środków samorządowych i europejskich. Pierwszy etap konsultacji jest niezwykle istotny.

— Cieszę się, że rozmawiamy z ludźmi którzy nie tylko czerpią, ale dają coś z siebie — mówi wicemarszałek Michał Gramatyka.


Jak podkreślają samorządowcy, w strategię rozwoju województwa śląskiego wpisana będzie rewitalizacja terenów poprzemysłowych, rozbudowa infrastruktury miejskiej oraz programy dla mieszkańców.

Autor: Agnieszka Loch /pg/