Nowa Śląska Karta Ciąży

Dokument opracowany przez śląskich specjalistów będzie liczył 10 stron, na których znajdą się informacje o przeprowadzonych badaniach, zaleceniach lekarskich, czy ewentualnych komplikacjach. Jak mówi prof. Anita Olejek, śląski konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa, do tej pory w starych kartach ciąży brakowało miejsca, by lekarz prowadzący wpisywał szczegółowe informacje o przebiegu ciąży.


Nowy wzór karty ciąży pomoże także lekarzom innych specjalności, do których uda się ciężarna - dodaje prof. Olejek.


Nowa karta ciąży rozwieje także wątpliwości przy ewentualnych powikłaniach, bowiem będzie z niej jasno wynikało, czy ciąża była prowadzona przez lekarza w sposób prawidłowy i czy wcześniejsze wyniki badań nie budziły zastrzeżeń.

Autor: Joanna Opas