Adam Gierek w obronie ojca

— Bardzo wiele wskazuje na to, że Edward Gierek był przez lata radzieckim agentem — twierdzi na łamach "Rzeczpospolitej" historyk Jerzy Eisler.

Profesor Adam Gierek, syn I sekretarza PZPR, autora tej hipotezy nazywa pseudonaukowcem.


Edward Gierek urodził się w Porąbce, dzisiejszej dzielnicy Sosnowca. Zmarł w 2001 roku w Cieszynie. Okres sprawowania przez Edwarda Gierka władzy w latach 1970-1980, charakteryzował się w pierwszej połowie dynamicznym rozwojem gospodarczym PRL-u, aby w drugiej połowie zakończyć się wieloaspektowym kryzysem gospodarczym, który w efekcie doprowadził do upadku jego rządów oraz w dalszej perspektywie do upadku systemu socjalistycznego w Polsce.

Autor: Sławomir Herman


Wiadomości regionalne