Pozytywka: Krzysztof Korwin-Piotrowski

Gościem Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce będzie Krzysztof Korwin-Piotrowski reżyser teatralny, dziennikarz i animator kultury. Opowie o swojej fascynacji Bogusławem Kaczyńskim, o nowym cyklu spotkań w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, a także o filmach, które zaczął kręcić. Jeden z nich opowiadać będzie o Elżbiecie Pendereckiej.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem