Barbórka niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Obchody święta górników.

fot. Łukasz Kałuża

Tegoroczne Barbórki rozpoczyna Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Obchody święta górników zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik mówi, że to wyjątkowe wydarzenie dla całej braci górniczej. 


Cieszy się z tego także dyrektor muzeum, Bartłomiej Szewczyk.


22 października w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dotycząca nowych wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Następnym krokiem będzie podjęcie działań o wpisanie Barbórki na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Autor: Łukasz Kałuża /rs/