Zbliża się szczyt klimatyczny. Będzie sprawiedliwa transformacja?

Za dwa tygodnie, 30 tysięcy delegatów z całego świata przyjedzie do Katowic, by dyskutować na polityki klimatycznej w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ. 

Jednym z kluczowych zagadnień będzie sprawiedliwa transformacja regionów górniczych, czyli przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę bez krzywdy dla lokalnej społeczności. Jak twierdzi Marta Anczewska z WWF Polska, Górny Śląsk spełnia wszelkie kryteria, by być w przyszłości przykładem pierwszej dobrze zaplanowanej, a następnie szybko i sprawnie przeprowadzonej sprawiedliwej transformacji na świecie. 


Pełny raport WWF Polska pod tytułem „Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska”, zostanie opublikowany pod koniec listopada. Podczas Szczytu Klimatycznego delegaci ustalą wizję polityki energetycznej i klimatycznej, która pozwoli wdrożyć założenia Porozumienia Paryskiego do roku 2050. W trakcie planowane podpisanie deklaracji ministerialnej na temat sprawiedliwej transformacji, która umożliwi ochronię klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Szczyt rozpocznie się 3 grudnia. 

Autor: Małgorzata Lachendro /rs/