Seminarium rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

W Zabrzu rozpoczyna się dziś dwudniowe, (26-27.11.18) ogólnopolskie seminarium na temat aktualnych problemów radiofonii publicznej. W spotkaniu biorą udział: prezesi zarządów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, dyrektorzy programowi oraz szefowie działów marketingu. 

Udział w spotkaniu zapowiedział przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, który omówi między innymi zaawansowanie prac nad projektem „Telemetria Polska - koncepcja nowego pomiaru tele i audiometrycznego rynku mediów”

Ważnym tematem spotkania będzie dyskusja na temat karty powinności misyjnych mediów publicznych oraz kwestie związane dyrektywą Unii Europejskiej dotycząca praw autorskich w Internecie.

Uczestnicy seminarium omówią również z aktualne uregulowania prawne na rynku reklamowym oraz obowiązywanie umów licencyjnych w działalności spółek radiowych .

- Z należytą powagą podchodzimy do realizacji misji publicznej radiofonii w Polsce. – powiedział gospodarz seminarium prezes Radia Katowice, Piotr Ornowski. – Wciąż do omówienia pozostaje wiele kwestii, które rozgłośnie regionalne Polskiego Radia będą rozwiązywać w przyszłym roku. Cieszy nas liczny udział w spotkaniu i zaangażowanie zarządów w dyskusję. – dodał Piotr Ornowski.

/mm/


Radiowe Wydarzenia