Kultura w więzieniu. Konferencja naukowo-badawcza.

fot. G. Kaczyńska

Przedstawicie Zakładów Karnych z województwa śląskiego dyskutują dziś o wpływie zajęć kulturalno-oświatowych na osadzonych. Konferencja naukowo-badawcza odbywa się na trenie Zakładu Karnego w Ciągowicach koło Zawiercia. 

Tego typu zajęcia to jeden z elementów resocjalizacji- mówi major Paweł Golanka, dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach.


Osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych- mówi dr Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


W konferencji, oprócz przedstawicieli Zakładów Karnych, udział biorą naukowcy z województwa śląskiego i małopolskiego. Spotkaniu towarzyszy wystawa prac plastycznych wykonanych przez więźniów. Jutro konferencja ta odbędzie się w Krakowie. 

Autor: G. Kaczyńska