Goście z Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i Szklane Oczy

Dzisiaj w "Czas na nas" goście – studenci Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży w Katowicach i zespół Szklane Oczy.


"Czas na nas" to audycja młodzieżowa, czyli o młodych i dla młodych - przez młodzież redagowana i prowadzona. 

Nasi najmłodsi Redaktorzy sami dbaja również o muzykę.

W programie poruszane są problemy, z jakimi na co dzień borykają się młodzi ludzie.

Mówi również o zjawiskach i wydarzeniach z ich udziałem.

Stali współprowadzący audycję to:

Patrycja Mańka, Jakub Wadas, Michał Ciołek, Monika Dryszel, Marcin Kubica.

Muzykę przygotowuje Antek Dorobisz

Nad wszystkim panuje Sabina Skałka.

Środa, godz. 20:15

e-mail: czasnanas@radio.katowice.pl