COP24: w Pawilonie Polskim dzień energetyki

Energetyka jest głównym tematem dyskusji w Pawilonie Polskim podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Politycy i eksperci omówią dziś kondycje polskiej branży energetycznej, jej sukcesy oraz możliwe kierunki rozwoju.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że debaty będą toczyć się wokół prezentowanego dziś raportu "Polish Power Sector is Changing" autorstwa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. "Raport pokazuje pewną drogę po okresie zmian ustroju w polskiej energetyce oraz bardzo kompleksowo prezentuje wyzwania jakie stały i stoją przed polską energetyką i bardzo mocno akcentuje sukcesy, które polska energetyka już dziś osiągnęła" - powiedział Grzegorz Tobiszowski.

Grzegorz Tobiszowski zaznacza, że ważne jest, by mówić o polskich sukcesach w sektorze energetycznym. "Mało o tym mówimy w Polsce. Polska energetyka dokonała wielkich inwestycji zmniejszając emisję gazów w powietrze oraz sprawiła, że możemy dzisiaj mówić o mixie energetyczną, który jest kompilacją i gazu i OZE, atomu i kopalnych surowców" - dodaje wiceminister energii.

Podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach odbywają się również spotkania w ramach szczytu miejskiego, gdzie politycy, eksperci i samorządowcy debatują o wpływie miast i aglomeracji na zmiany klimatyczne na świecie.  

/iar/mm/