Zawodowa współpraca. Dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Częstochowa otrzymała unijne dofinansowanie na projekty edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych oraz dla przedszkolaków.

Projekt "Zawodowa współpraca" to podnoszenie kompetencji zawodowych i kształcenie specjalistów poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Skorzysta z niego ponad 300 uczniów czterech zawodowych szkół średnich. 

— Dzięki temu projektowi Częstochowa będzie jedynym miastem w kraju, gdzie kształci się zegarmistrzów — podkreśla Piotr Grzybowski, naczelnik Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta w Częstochowie. 


— Projekt "Zawodowa współpraca " o wartości blisko 4,5 mln złotych, to także kursy, staże i doradztwo zawodowe — dodaje Piotr Grzybowski.


Na projekt "Wesołe przedszkole" Częstochowa otrzymała 1,4 mln zł dofinansowania unijnego. Objętych nim zostanie ponad 400 dzieci, w tym 11 z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi w przedszkolach będą prowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, powstaną także dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla 50 dzieci. Oba projekty realizowane będą w przyszłym roku. 

Autor: Izabela Czerczer /rs/