Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek. Tytuły rozdane.

fot. Paulina Kurek

Tytuły Lady D. dla niepełnosprawnych kobiet z województwa śląskiego przyznane po raz szesnasty. Kapituła Konkursu imienia Krystyny Bochenek co roku wyróżnia kobiety szczególnie zaangażowane w różne dziedziny życia. 

Wydarzenie oddaje też ducha Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Chodzi zwłaszcza o Artykuł 6., mówiący o konieczności szczególnego wspierania i promocji niepełnosprawnych kobiet. Jak powiedział inicjator konkursu, europoseł Marek Plura, obrady, jak co roku, były bardzo trudne. Wyjaśnił też, skąd wzięła się tytułowa Lady D. – Lady Disabled, czyli Dama Niepełnosprawna. 


Podczas uroczystej gali wyróżniono laureatki w pięciu kategoriach głównych: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start. Ponadto, przyznano tytuły Lady D. w powiatach województwa śląskiego. Katarzyna Adamczyk-Drożyńska ze Sławkowa, wyróżniona w dziedzinie „kultura i sztuka” przyznała, że tytuł zmobilizuje ją do większej pracy. Podkreśliła, że czasem jest bardzo ciężko.


Wydarzenie zostało zainicjowane w 2002 roku w Katowicach. Od 2012 roku nosi imię Krystyny Bochenek, która była długoletnią przewodniczącą kapituły konkursowej. 

Autor: Paulina Kurek/ml/