Noworoczne pozdrowienia

W audycji: 

  • Noworoczne pozdrowienia z Katedry Lwowskiej. 
  • Fundacja Pomaganie Łączy Ludzi i Tyligentne batiary we Lwowie. 
  • LF w gościnie u Sióstr Franciszkanek w Samborze i na spotkaniu z Lwowskim Uniwersytetem III Wieku.


 


Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala