Ogólnokrajowy test systemów ostrzegania przed zagrożeniem

fot. Ryszard Stotko

O 10.00 i 11.00 w województwie śląskim zostaną włączone syreny wykorzystywane w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. To ogólnokrajowy test tego sposób ostrzegania o zagrożeniach.

Mieszkańcy usłyszą 3 minutowy modulowany dźwięk. W ćwiczeniu wezmą udział tylko syreny alarmowe sterowane radiowo sterowane przez administrację wojewódzką.

Jutro w południe system ponownie zostanie przetestowany. W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. Część systemu ostrzegania i alarmowania uruchomiona zostanie na drodze radiowej z wykorzystaniem radiostacji pracujących w Sieciach Radiowych Wojewody Śląskiego. Pozostałe syreny zostaną uruchomione lokalnie.

Autor: Łukasz Kwaśny