Tradycyjnie bezpieczni na Śląsku. Kampania informacyjno-edukacyjna.

Śląska drogówka razem z IPN rozpoczynają kampanię "Tradycyjnie bezpieczni na Śląsku".

Akcja organizowana jest w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Policji Państwowej. Odwołując się do tradycji mundurowi chcą, by mieszkańcy przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie normy i wiedzę na temat bezpieczeństwa. 

Policjanci przeprowadzą warsztaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku, które jednocześnie rozpoczną ferie zimowe na terenie województwa śląskiego. Podczas wydarzenia uczniowie wezmą udział w wykładach i prelekcjach dotyczących ruchu drogowego, dopalaczy i środków odurzających oraz zapoznają się z historią naszego kraju.

Autor: Kamil Jasek /rs/