Społeczny Ośrodek Readaptacyjny dla byłych więźniów. Podpisano porozumienie.   

fot. Marcin Rudzki

W Zabrzu powstanie pierwszy w województwie śląskim Społeczny Ośrodek Readaptacyjny dla byłych więźniów.

Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Zabrze, fundacji POMOST i Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

— Ośrodek będzie służył osobom opuszczającym zakład karny do lepszej i szybszej adaptacji w społeczeństwie. Ten projekt to połączenie nauki i praktyki — wyjaśniał ksiądz profesor Stanisław Fel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
— Wypracowany przez nas wspólnie projekt jest w zasadzie gotowy do wdrażania w innych miastach, w całym kraju —  zaznaczył Jan Szulik, koordynator do spraw uzależnień Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Docelowo projekt, prowadzony przez Fundację KUL i Fundację Pomost, ma doprowadzić do powstania 16 Społecznych Ośrodków Readaptacyjnych, prowadzonych w każdym województwie przez organizacje pozarządowe.

Autor: Marcin Rudzki /pg/