Zobowiązania Kompanii Węglowej nie będą umorzone

Rząd może wydłużyć termin spłaty zadłużenia Kompanii Węglowej. Premier Donald Tusk zapowiedzia, że rząd podejmie stosowne rozwiązania do najbliższego spotkania ze związkowcami.

Premier mówił, że podczas pobytu w Katowicach długo rozmawiał na temat programu naprawczego dla zadłużonej spółki. Dziś zastrzegał, że zobowiązania Kompanii Węglowej nie zostaną umorzone, nie będzie też pomocy publicznej, bo Komisja Europejska mogłaby uznać ją za niedozwoloną. Natomiast w grę wchodzi przedłużenie terminu spłaty długu.


W ubiegłym roku Kompania Węglowa, największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej, straciła blisko miliard złotych. Na ten miesiąc związkowcy z kopalni należących do Kompanii zapowiadają manifestację w Warszawie.

Autor: Naukowicz


Podobne artykuły