Ministerstwo Kultury dofinansuje beskidzkie dziedzictwo  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło wnioski z programu Kultura Ludowa i tradycyjna i dofinansuje działania na rzecz promocji lokalnego dziedzictwa i rzemiosła w beskidzkiej Trójwsi.

Gminny Ośrodek Kultury dzięki wsparciu z Warszawy przeprowadzi zajęcia z rzeźbiarzem Zbigniewem Krężelokiem "Poleśnym", Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Na Groniach"  zorganizuje cykl warsztatów gry i budowy instrumentów, zaś Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Istebna" będzie uczyć śpiewu i tańców górali beskidzkich.

— Dobrze, że nasza mała ojczyzna i nasze tradycje zostały dostrzeżone — cieszy się dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Elżbieta Legierska-Niewiadomska.
Najwięcej pieniędzy – bo 45 tysięcy złotych – otrzymała Fundacja Koronki Koniakowskie na realizację projektu "Heklowana tradycja", w ramach którego odbędzie się wiele działań mających na celu rozwój i promocję twórczości koronczarek. Zorganizowany zostanie też konkurs na Koronkę koniakowską i beskidzki haft krzyżykowy.

Autor: Katarzyna Graboń /pg/