Dehumanizacja medycyny. Konferencja w Studiu Koncertowym.

Czy w medycynie etyka zawsze musi przegrywać z biznesem? Czy pacjent szuka pomocy u lekarza, czy świadczeniobiorca u świadczeniodawcy?

W Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda odbywa się konferencja, podczas której uczestnicy dyskutować będą mogli o stanie polskiej służby zdrowia i spróbują odpowiedzieć na pytanie, na ile jeszcze liczy się w niej człowiek. Będzie to konferencja poświęcona dehumanizacji – odczłowieczeniu medycyny.

Po raz pierwszy spotkanie odbyło się 4 lata temu. Teraz jego pomysłodawcy będą dyskutować o przemianach w mentalności zarówno chorych, jak i personelu medycznego. Dziś w dobie prymatu pieniądza zasada "dobro chorego najwyższym dobrem" to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla lekarza.

Organizatorami konferencji są: Ślaska Izba Lekarska, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz Polskie Radio Katowice.
Radiowe Wydarzenia