Areszt dla osób składujących nielegalne odpady

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch z trzech osób podejrzanych o nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie Częstochowy.


Dwaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące. Sąd tłumaczy swoją decyzję obawą o mataczenie. Co do trzeciej osoby związanej ze sprawą sąd nie zastosował żadnego środka zapobiegawczego. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani od lutego do marca 2018 roku wypełnili wynajmowaną halę w dzielnicy Trzech Wieszczów o powierzchni 1400 m² zbiornikami o pojemności 1000 litrów – tzw. mauzerami oraz beczkami metalowymi z zawartością nieznanych substancji.


Wstępna analiza wykazała, że to odpady zawierające szereg związków organicznych niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Sposób składowania tych odpadów mógł stanowić realne zagrożenie lub spowodować skażenie środowiska naturalnego w znacznych rozmiarach.


Nielegalne składowisko w Częstochowie jest jednym z wątków sprawy dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów na terenie kilku województw. Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratury z Częstochowy, Katowic i Krakowa.