XVI Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

fot. Krzysztof Słabikowski

Biegli sądowi uczestniczą w Częstochowie w swej dorocznej ogólnopolskiej konferencji.

Analizują doświadczenia Izb Lekarskich w zakresie opiniowania sądowo - lekarskiego, mówią o fizykochemii kryminalistycznej w Polsce oraz o opiniach sądowych w sprawach szkód górniczych. 

— Wykładowcy konferencji zwracają też uwagę na utrudnienia w sporządzaniu opinii, na które biegły sądowy nie ma wpływu. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, które są bardzo ważne w pracy biegłych – mówi Ryszard Szozda z Naczelnej Izby Lekarskiej i biegły sądowy. 


— Zakres tematyczny konferencji biegłych sądowych jest bardzo szeroki. Poza prelegentami głos zabierają także uczestnicy spotkania – mówi Mariusz Chudzicki, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie. 


Ogólnopolskie Konferencje Biegłych Sądowych od siedemnastu lat współorganizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie. Jutro w Poraju w ramach drugiego dnia konferencji odbędzie się studium biegłych sądowych.

Autor: Krzysztof Słabikowski/ml/


Podobne artykuły