Orędzie premiera z okazji 15. rocznicy przystąpienia do UE

fot.premier.gov.pl

Mateusz Morawiecki podkreślił, że uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej realizuje najistotniejsze elementy jej racji stanu. Mija 15 lat od kiedy Polska przystąpiła do Wspólnoty. 

Z tej okazji premier skierował do Polaków orędzie. Szef rządu powiedział, że Wspólnota ucieleśnia tysiącletnie dziedzictwo kontynentu. Dodał, że przez 1000 lat Europa dała światu to, co najcenniejsze: śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Wchodząc 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej Polska "na dobre włączyła się projekt zjednoczonej Europy wolnych narodów". "15 lat temu wykonaliśmy przełomowy krok w naszej historii" - powiedział Mateusz Morawiecki

Premier podkreślił, że wspólny wysiłek i ciężka praca Polaków doprowadziły do sukcesów, z których mogą być dumni. W czasie 15 lat członkostwa w UE, Polska - jak mówił premier - zmieniła się bardziej niż się tego spodziewaliśmy, a każdy Polak dołożył do tego swoją cegiełkę.
Był to dla nas wszystkich czas ciężkiej pracy, ale mamy po tych 15 latach powody do dumy, bo stajemy się - jak określił Mateusz Morawiecki - "europejskim championem wzrostu gospodarczego. To znaczy nasza gospodarka dogania kraje, które były w Unii na wiele lat przed nami i które nie doświadczyły komunizmu".

Mateusz Morawiecki przypomniał, ze uczestnictwo we wspólnocie zobowiązuje nie tylko do solidarności z innymi krajami ale również do dbania o własne interesy. Zwrócił uwagę, że będąc członkiem Unii, cały czas musieliśmy umacniać swoją pozycję - raz trzeba było iść na kompromisy, raz trwać przy swoim. "Na tym właśnie polega idea wspólnoty europejskiej" - tłumaczył premier.
Mateusz Morawiecki wskazał przy tej okazji, że filarami Unii Europejskiej powinny być nie eksperymenty kulturowe, solidarność i wartości rodzinne. "Europa bez egoizmów i Europa solidarna jest lepsza niż Europa dwóch prędkości, a Europa stawiająca na wartości rodzinne, jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna niż Europa rewolucji i eksperymentów kulturowych" - mówił premier. Dodał, że wszyscy obywatele zjednoczonej Europy zasługują na takie same szanse.

Nawiązując do spuścizny prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem integracji europejskiej jest nade wszystko osiągnięcie przez Polaków europejskiego poziomu życia.

Szef rządu przypomniał, że w swoim orędziu z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prezydent Lech Kaczyński wskazał dwie drogi do realizacji tego celu. Pierwsza to jest zabieganie w strukturach unijnych o polskie interesy narodowe. Drugą stanowi zabieganie o europejską solidarność w sprawach takich, jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne. "Realizujemy te zadania z pełną determinacją" - zapewnił Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest to kierunek, który przyjął rząd.

Premier podkreślił, że przystąpienie do Unii stanowiło owoc zrozumienia przez polityczne elity polskiej racji stanu i ponadpartyjnej zgody. Przypomniał, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej zostało osiągnięte ponad politycznymi podziałami - jak ujął - w interesie nas wszystkich, naszej wspólnoty. Premier zaakcentował, że ten konsensus realizował polską rację stanu.

"Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, aby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej: kolejnym prezydentom i rządom prowadzącym zarówno negocjacje akcesyjne, jak i przygotowującym nasz kraj do integracji" - mówił Mateusz Morawiecki.
Do stron politycznej debaty w Polsce premier zwrócił się z apelem, aby kierowały się przede wszystkim polską racją stanu. Jak mówił, w ciągu ostatnich 30 lat dokonaliśmy trzech wielkich rzeczy: obaliliśmy komunizm, wstąpiliśmy do NATO i weszliśmy do Unii Europejskiej. Teraz jest czas na wspólną walkę o naszą przyszłość.

"Apeluję do wszystkich sił politycznych: spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie, nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności" - wezwał w orędziu premier Mateusz Morawiecki.

15 lat temu - 1 maja 2004 roku - Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono jej członków powiększyło się wówczas z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie Wspólnoty. Dziś tworzy ją 28 krajów.
Przystąpienie do niej poprzedziło referendum akcesyjne, w którym za wstąpieniem do Unii opowiedziało się ponad 77 procent głosujących rodaków.
Z okazji przypadającej dziś rocznicy w całym kraju odbywają się okolicznościowe koncerty, festyny czy pikniki.

/iar/mm/