Pielęgniarki gotowe do strajku. Chcą walczyć o podwyżki.

Gotowość strajkową ogłosiły pielęgniarki ze szpitala wojewódzkiego nr 3 w Rybniku.

Powodem dysproporcje w walce o podwyżki dla tej części pracowników placówki. Wspólna reprezentacja związkowa walczy o wzrost płac pracowników poszczególnych oddziałów szpitala. Już dziś różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu, posiadających te same kwalifikacje, wykonujących pracę na różnych oddziałach, sięgają nawet 600 zł. Obecnie związki dążą do powiększania tej dysproporcji. 

Z niezrozumiałych dla nas przyczyn faworyzowane są pielęgniarki świadczące pracę na Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii, Sali Zabiegowej Okulistyki, Sali Zabiegowej Urologii, napisał w specjalnym komunikacie Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.

Autor: Agnieszka Loch /rs/