Porozumienie w rybnickim WSS nr 3. Pracownicy otrzymają 300 złotych podwyżki.

Jest porozumienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Pracownicy placówki otrzymają 300 złotych podwyżki


O 150 złotych wzrosną zarobki lekarzy, pielęgniarek i pracowników. Porozumienie podpisano po wczorajszym milczącym proteście pielęgniarek, które domagały się równego traktowania w kwestii podwyżek płac.

Przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu, Piotr Rajman, powiedział, że to najlepsze możliwe do wynegocjowania w tym momencie porozumienie, a obie strony sporu były gotowe do kompromisu. Strona związkowa zobowiązała się, że do końca 2019 roku zawiesi spór zbiorowy, jednak negocjacje zostaną wznowione we wrześniu jeszcze tego roku, a rozmowy o dalszych podwyżkach rozpoczną się niezwłocznie, jeśli pojawią się dodatkowe pieniądze.

Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu rozpoczął się w maju zeszłego roku. Jak informuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, teraz udało się uniknąć akcji strajkowej, chociaż w referendum przeprowadzonym w kwietniu w placówce, pracownicy opowiedzieli się za taką formą protestu.


Autor: Paulina Kurek /pg/