Turniej Licealnych Debat Oksfordzkich. Finałowe starcie.

fot. Agnieszka Loch

Kara śmierci, emerytury, równość kobiet i mężczyzn – to tematy finałowego starcia Turnieju Licealnych Debat Oksfordzkich.


Zadaniem młodych ludzi jest merytoryczna dyskusja i obrona swojej tezy. Drużynom przewodniczy marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.


— Udział w debacie to wyjątkowe doświadczenie — mówią zgodnie młodzi finaliści.


Finałom w Katowicach przysłuchiwał się wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik.


Debaty oksfordzkie organizowane są w Polsce od lat 90.


Autor: Agnieszka Loch /pg/