Mieszkańcy Cieszyna chcą odwołać burmistrza

fot. Ryszard Stotko

Do cieszyńskiego Ratusza wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza - Mieczysława Szczurka, przed upływem kadencji. Wniosek, który trafi także do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, złożył Wojciech Błachowicz, Pełnomocnik Inicjatora Referendum.

Za inicjatywą stoi grupa mieszkańców Cieszyna. Jeśli się okaże,że wniosek spełnia formalne wymogi, burmistrz ma 14 dni na powiadomienie w formie pisemnej inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania. Od niej zależy ilu mieszkańców Cieszyna będzie musiało swoim podpisem poprzeć ideę przeprowadzenia ewentualnego referendum. By do niego doszło musi poprzeć go 10% uprawnionych do głosowania.

Jak zapewnia burmistrz Mieczysłam Szczurek, sam dopilnuje, by "wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bez zbędnej zwłoki”.


Jeśli się okaże, że wniosek spełnia formalne wymogi, burmistrz ma 14 dni na powiadomienie w formie pisemnej inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania. Od niej zależy, ilu mieszkańców Cieszyna będzie musiało swoim podpisem poprzeć ideę przeprowadzenia ewentualnego referendum. By do niego doszło musi poprzeć go 10% uprawnionych do głosowania.

Autor: Andrzej Ochodek