Święto Herbaty 2019

fot. mat. prasowe

W audycji:

- jubileusz 65-lecia Polskiego Zespołu Śpiewaczego "Hutnik" z Trzyńca

- Święto Herbaty 2019 - impreza, która zrodziła się wśród Polaków na Zaolziu; rozmowa z dyrektorką festiwalu Mariolą Kluzą.
To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.