Rozmowa dnia z wiceministrem Szymonem Giżyńskim

fot. Zdzisław Makles

Gościem Radia Katowice jest dziś Szymon Giżyński – Wicemister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozmawia Zdzisław Makles.


Rolnicy w przypadku strat otrzymają tysiąc złotych do hektara w przypadku upraw ubezpieczonych i 500, jeśli nie były ubezpieczone.

W zeszłym roku rząd wypłacał odszkodowania za straty poniesione na skutek suszy. Jak powiedział gość porannego programu Radia Katowice, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński, także w tym roku uruchomiony zostanie system dopłat.



Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.