Pikieta przed Węglokoksem. Protest w obawie o miejsca pracy.

fot. Kamil Jasek

Pracownicy Huty Pokój z Rudy Śląskiej obawiają się o miejsca pracy. 

Przed budynkiem Węglokoksu w Katowicach odbyła się pikieta. Protestujący domagali się od zarządu podjęcia natychmiastowych działań poprawiających sytuację firmy. Jak mówi Mariusz Latka, przewodniczący zakładowego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Huta Pokój straciła płynność finansową


Do protestujących zwrócił się prezes Węglokoksu, Tomasz Heryszek, prosząc o cierpliwość i zachowanie spokoju. Obiecał powrót do rozmów w przyszłym tygodniu. 


Deklaracja prezesa nie uspokoiła jednak protestujących.


Do tej pory przedstawiciele organizacji związkowych i zarządu huty spotkali się z reprezentantami Węglokoksu trzy razy 24, 25 i 29 lipca. Nie doszło jednak do porozumienia. Pracownicy zapowiedzieli protesty jeśli rozmowy utkną w miejscu. 

Autor: Kamil Jasek /rs/


Wiadomości gospodarcze