Maluch plus. W Zabrzu powstanie nowy żłobek.

Nowy żłobek powstanie w Zabrzu - miasto podpisało umowę z wojewodą śląskim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu "MALUCH+" 2019.

Miasto otrzyma blisko 900 tysięcy złotych dofinansowania, a sam projekt polega na przystosowaniu zdegradowanego budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 na potrzeby żłobka.

— To nie wszystkie działania, jakie podejmuje miasto, by powiększyć pulę miejsc w żłobkach dla dzieci — podkreśla prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.


Z kolei w maju oddano do użytku filię żłobka przy ulicy Andersa. Oprócz tego w mieście funkcjonuje 12 żłobków niepublicznych i 3 kluby dziecięce.


Autor: Joanna Opas /pg/