Szczyt pielgrzymkowy. Żołnierze i Warszawiacy na Jasnej Górze.

fot. Krzysztof Słabikowski

Szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze.

Na Jasną Górę weszła 28. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy, która liczy 500 osób. W pielgrzymce wzięli też udział pracownicy resortu obrony narodowej oraz grupa 80 żołnierzy zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Słowacji, Litwy i Chorwacji. 

— Chodzi o to, aby oprócz wędrówki, która liczy 300 kilometrów, odbyć też wędrówkę wgłąb swojego serca — mówi Józef Guzdek, biskup polowy wojska polskiego. 


— Każdy przybywa tutaj z własnymi intencjami, ale 10 dni marszu do Częstochowy, to też czas zadumy i refleksji — mówi podpułkownik Adrian Klimek. 


Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 roku wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Od tamtego czasu pielgrzymka została tylko raz odwołana z powodu tragicznej powodzi w 1997 roku. Od 1996 r. z Polakami pielgrzymują żołnierze innych państw. Jako pierwsi dołączyli Amerykanie i Słowacy. W kolejnych latach w wojskowej pielgrzymce brali udział żołnierze Bundeswehry, Litwini, Ukraińcy i Chorwaci. 

Na Jasną Górę weszła również 308. Piesza Pielgrzymka Warszawska, która liczy blisko 5 tysięcy osób. W 9 dni pątnicy pokonali ponad 250 kilometrów. 


Pielgrzymów z Warszawy na początku Alei Najświętszej Maryi Panny, która prowadzi na Jasną Górę, przywitał osobiście przeor klasztoru, ojciec Marian Waligóra. 


 

Wieczorem przed Jasnogórskim szczytem pielgrzymi wezmą udział w mszy świętej, której przewodniczyć będzie kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Autor: Krzysztof Słabikowski /rs/