Huta Pokój przejdzie restrukturyzację. Podpisano porozumienie.

fot. Joanna Opas

Porozumienie ramowe dotyczące przyszłości Huty Pokój zostało podpisane przez zarządy Huty Pokój i Węglokoksu SA oraz przedstawicieli działających na terenie zakładu Związków Zawodowych. 

Huta przejdzie restrukturyzację, na mocy której zakłady produkcyjne Stalprofile i Walcownia zostaną przeniesione do nowoutworzonej spółki Huta Pokój Profile. Węglokoks w ramach potrącenia długów ma przejąć udziały spółki. Jak mówi Adam Gawęda, wiceminister energii, to nowy rozdział w działalności zakładu. 


Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu podkreśla, że zakład ma przyszłość, dlatego przedsiębiorstwo postanowiło rozpocząć proces restrukturyzacji.


Z kolei Marek Akciński, prezes Huty Pokój zaznacza, że zakład uda się uratować, jeśli proces restrukturyzacji zostanie przeprowadzony w sposób skuteczny.


Zobowiązania zakładu wobec banków wynoszą 51 milionów złotych, a wobec Węglokoksu ponad 170 milionów złotych. Dzięki podpisanemu porozumieniu udało się w znacznym stopniu oddłużyć to przedsiębiorstwo. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości gospodarcze