Rewitalizacja jednej z najbardziej zdegradowanych dzielnic na Śląsku

fot. Katarzyna Herbuś/Radio Katowice

Przystąpienie do Programu Pracownik+ Mieszkanie+, aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych i wsparcie szkolnictwa zawodowego to główne punkty porozumienia jakie dziś zostało podpisane w Świętochłowicach.

To rezultat współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Miastem oraz KSSE. Wsparcie dla projektu zadeklarował także rząd.  

W ten sposób doceniono ciężką pracę włodarzy miasta, która ma celu przede wszystkim wyjście z trudnej sytuacji finansowej.  Miasto ma duży potencjał rozwoju i to będziemy chcieli wykorzystać, podkreśla prezes KSSE, Janusz Michałek. 


 

Porozumienie przewiduje także wsparcie szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, tłumaczy Dorota Leszczyńska, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.


 

Kluczowym elementem porozumienia będzie realizacja projektu Nowe Lipiny, obejmująca rewitalizację jednej z najbardziej zdegradowanych dzielnic na Śląsku. inicjatywa ma przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zapobiec negatywnym skutkom depopulacji.

Autor: Katarzyna Herbuś/ml/