Biskup Jerzy Samiec wybrany na II kadencję

Biskup Jerzy Samiec został wybranym na II kadencję biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

Wybory odbyły się w czasie obradującego w Warszawie Synodu Kościoła i była to pierwsza w historii sytuacja, w której urzędujący zwierzchnik Kościoła mógł kandydować na następną kadencję. Synod jest najwyższą władzą Kościoła a jego zwierzchnik czuwa nad wspólnotą wśród duchownych i stoi na straży jedności Kościoła. Kadencja biskupa trwa dziesięć lat. 

Jerzy Samiec urodził się w Cieszynie,jest prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

Autor: Andrzej Ochodek /rs/