Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Integracja środowiska, podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów oraz rad sołeckich we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy, to tylko niektóre tematy trwającego Forum Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego. 

W siedzibie starostwa, przedstawiciele najniższego szczebla samorządu lokalnego, chcą wypracować nowy model współpracy pomiędzy nimi a organami administracji samorządowej w interesie środowisk wiejskich. W obradach uczestniczy sołtys wsi Kowale, Ferdynand Białoń, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 42 lat. 


Rola lokalnych liderów, jakimi są sołtysi, jest nie do przecenienia, powiedział przewodniczący sejmiku woj.śląskiego, Jan Kawulok. 


W forum uczestniczą sołtysi z 12 gmin powiatu cieszyńskiego. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/