Debata o pomocy dla szpitala

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Od 3 lat Szpital Śląski w Cieszynie generuje długi a dodatkowo nie płaci miastu podatku od nieruchomości. 

Z tego powodu, co jakiś czas pada hasło – ratujmy nasz szpital. Na temat sytuacji i ewentualnej pomocy placówce, miała się odbyć debata z udziałem burmistrzów i wójtów całego powiatu, ale ci w ostatniej chwili odmówili. Zaskoczona tym faktem była inicjatorka spotkania, Joanna Wowrzeczka, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna. 


Jedynym burmistrzem obecnym na spotkaniu był włodarz Skoczowa, Mirosław Sitko, który uznał je za precedensowe. 


Uczestnicy spotkania czyli część radnych Cieszyna, dyrektor szpitala i przewodniczący rady powiatu ustalili, że kolejne spotkanie w tej sprawie zorganizuje starosta na terenie Szpitala Ślaskiego. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/