Prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic. Podzielone zdania mieszkańców.

Podzielone zdania mieszkańców w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w kolejnych dzielnicach Katowic.

W ankiecie 260 mieszkańców Załęża wypowiedziało się za wprowadzeniem prohibicji, tylu samo było przeciwnych. 

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w Szopienicach-Burowcu. Przewagę osiągnęli zwolennicy ograniczeń. Za prohibicją głosowało 55% mieszkańców. Wpłynęły też 263 oświadczenia wyrażające sprzeciw, które jednak ze względu na nieprawidłową formę nie zostały uwzględnione. Prezydent Marcin Krupa zwrócił się o opinię do Policji, Straży Miejskiej i Rad Jednostek Pomocniczych.

Dopiero po zapoznaniu się z ich zdaniem zapadnie decyzja co do ewentualnego wprowadzenia prohibicji. Ta obowiązywać miałaby w sklepach od godziny 22.00 do 6.00 rano.


Autor: Kamil Jasek /pg/