Dysleksja - jak poradzić sobie z problemem?

Dysleksja jest schorzeniem, które powstaje kiedy dziecko  ma problemy z pisaniem i czytaniem, mimo że jest do tego zdolne intelektualnie. Jak rozpoznać pierwsze objawy?

Istnieje szereg czynników, które mogą rodzicom sugerować, że ich dziecko będzie w grupie ryzyka dysleksji. Jest to niezborność ruchowa, dziecko potykające się, nie do końca orientujące się w schemacie swojego ciała, które myli kierunki albo nie potrafi ułożyć konstrukcji z klocków czy puzzli- tłumaczy dr Iwona Sosnowska-Wieczorek. Takie objawy zaobserwowane u dziecka powinny skłonić rodziców by zasięgnąć porady specjalisty. Wczesne rozpoznanie pozwala na podjęcie terapii, dzięki której dziecko ma szansę na to by przygotowane pójść do szkoły. 

Bardzo często  dysleksję diagnozuje się u dzieci przedwcześnie urodzonych tzw. wcześniaków.

Dysleksja a osiągnięcia naukowe

System nauczania dziecka z dysleksją musi być dostosowany do jego możliwości, związanych z indywidualnymi zaburzeniami. Także system oceniania czy egzekwowania musi być inny niż względem zdrowych rówieśników. Często zdarza się, że uczniom  z dysleksją stawia się takie same wymagania jak ich zdrowym rówieśnikom, bądź bagatelizuje się schorzenie, a problemy w nauce tłumaczy lenistwem czy brakiem odpowiedniej dyscypliny. Takie traktowanie może przyczynić się do pogłębienia zaburzeń i wpłynąć demotywująco na dziecko, które z powodu swoich dysfunkcji i tak często czuje się stygmatyzowane. 

Około 10 procent dzieci w wieku szkolnym cierpi na dysleksję.

Dysleksja a inne zaburzenia

Dysleksja często mylona jest z innymi zaburzeniami m.in. typu afatycznego, a także zaburzeniami słuchowymi na poziomie centralnym. Objawy są zbliżone, dlatego dziecko wymaga szerokiej konsultacji specjalistycznej. Pierwsze kroki rodzice powinni skierować do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Każda taka placówka dysponuje gronem specjalistów, którzy wnikliwe przeanalizują zgłaszane problemy. Jeśli obawy rodziców potwierdzą się, dziecko już na poziomie przedszkolnym otrzyma profesjonalne wsparcie. 

Nauka języków obcych w przypadku dysleksji

Dziecko cierpiące na dysleksję może również przyswoić sobie język obcy, tu sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku języka polskiego, jest w stanie również zdobywać dobre oceny - potrzebne jest tylko odpowiednie wsparcie. 

Dysleksja oznacza także problemy z matematyką , zwłaszcza geometrią, geografią, z odczytywaniem i zapamiętywaniem nut. 

Przy głębokiej dysleksji może się zdarzyć, że dziecko będzie zwolnione z nauki języka obcego. Tak dzieje się w sytuacjach kiedy musiałoby ono włożyć za dużo pracy w przyswojenie tej wiedzy. 

Kluczem do sukcesu  w rozwoju i edukacji osób ze zdiagnozowana dysleksją jest dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 

Więcej o walce z dysleksją w rozmowie z ekspertem: