Gliwicka Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia ws. działalności parabankowej

Polegała ona na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów, w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób.

W sprawę zamieszanych jest czterech oskarżonych. Udzielali oni krótkoterminowych pożyczek pod zastaw nieruchomości. Początkowo umowy z klientami zawierali we własnym imieniu - później założyli spółki prawa handlowego. Od 2005 roku środki przeznaczone na opisaną działalność oskarżeni uzyskiwali od innych podmiotów w drodze zaciągania pożyczek zabezpieczonych wekslami. Inwestorom sprawcy proponowali lokaty, inwestycje, których oprocentowanie w skali roku znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. W ten sposób od ponad 50 osób oskarżeni pozyskali ponad 10 milionów złotych i 300 tysięcy dolarów. Oskarżonym grożą trzy lata więzienia.

Autor: Łukasz Kałuża


Wiadomości regionalne