Prezydent Andrzej Duda gościem Karczmy Piwnej NSZZ Solidarność

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w Karczmie Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Wydarzenie odbywa się w katowickim Spodku.

Głowa państwa bierze udział w tradycyjnym spotkaniu związkowców i górników, które odbywa się w katowickim Spodku.

— To szczególne spotkanie w 40-lecie Solidarności — mówił podczas Karczmy Piwnej zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność Prezydent Andrzej Duda

Andrzej Duda przypomniał zasługi górniczej braci w walce o wolną Polskę chociażby podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Złożył także życzenia.


Następnie Andrzej Duda odniósł się do reformy wymiaru sprawiedliwości i poprosił związek o wsparcie tych działań. 

— Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna - przekonywał Andrzej Duda

Prezydent podkreślił, że reforma nie będzie łatwym procesem, ale jest konieczna, by zmieniło się postrzeganie polskiego wymiaru sprawiedliwości...


Zaznaczył, że sędziowie mają immunitet, ale mają też wielką odpowiedzialność. Andrzej Duda w swoim wystąpieniu poprosił związek o wsparcie tych działań.

W Karczmie Piwnej bierze udział także premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odegrał Śląsk w walce o wolność.


Szef rządu wspomniał powstania śląskie czy walkę z komunistycznym ustrojem. Następnie odniósł się do transformacji klimatycznej, o której powiedział, że jest potrzebna, ale nie można przy niej zapominać o interesach regionu śląskiego. Podkreślił, że jest to też element rozwoju gospodarczego, ale przy jej przeprowadzeniu potrzebna jest rozwaga.

#audio4

Zarówno głowa państwa, jak i szef rządu podkreślali zasługi górników w walce o wolną Polskę. 

Autor: Joanna Opas /as/