Niebezpieczne odpady podrzucone w kilku miejscach. Sprawę bada policja.

W Wiślicy i w Kiczycach koło Skoczowa doszło do porzucenia odpadów. 

Skoczowska straż miejska i policja weryfikują informacje i ustalają sprawców. W Kiczycach porzucone zostały ścinki materiałów, również w tym przypadku służby ustalają sprawców tego zdarzenia.

Weryfikowane są nagrania z monitoringu na którym widać samochód przewożący odpady, mówi komendant tamtejszej straży miejskiej Marian Machalica.


 

Władze Skoczowa oraz służby apelują o informację, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców, mówi zastępca burmistrza miasta  Andrzej Bubnicki.


Odpady pozostawione w Wiślicy są prawdopodobnie odpadami niebezpiecznymi, dlatego zostały zabezpieczone odpowiednimi tablicami i ogrodzeniem. Teren jest objęty całodobową obserwacją policji i Straży Miejskiej w Skoczowie.

Autor: Piotr Pagieła/ml/